Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Kontraksies

Kontraksies / (wok: twoapetrekkingn of tegoaretrekkingn)

Int Westvlams kujje dikkenst gjeelle zinn vervangn deur 1 woord, zo een bitje glik int duts moa ton nog ekstremer. 'k goa ne kjeeh een simpel vwoarbeeltje geevn omt eh bitje duddelikker te moakn.
Oej int ABN wil zeggn: "Ik kan U verzekeren dat ik de door U zopas
aangehaalde acties niet ondernomen heb", ton kundje gjeel die zinne
in ene kjeeh int Westvlams zegn: "Jammojakkundoe".
Zo simpel ez dadde dus, ge ziedet, Westvlams is zo simpel lik dat tgroot is, en lik of damme getoagd ihn: wulder zeggn olles korter, dus tes nie dammet stif groot doen!
Nog un poar vwoarbeeldn:
-Hoatgoanjoat: Gelieve in de actuele omstandigheden van enige kalmte blijk te geven
-Geziegiezekerzot: U vergist zich schromelijk
-Belangelanstnnie: Ik kan U met aandrang verzekeren dat hetgeen U beweert geheel en al uit de lucht gegrepen is