Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

skoane utdrukkingn

Tes ni omdatter int ABN zuknen hoop skoane utdrukkingn bestaon, damme widder moetn achterbluvn. utdrukkingn en, vele skoander, welspreeknder en brjeedsproakiger dan ol dreste.
Kiek moa nekjeeh noa wukdatter ier onder stoat.
Voe de poar sukkeloars die nog gjeen Westvlams verstoan (Uls! Kiekns!) ihk er ton moa de vertoalinge bie gezwiereld. Ge ziedet: me zin widder noch deslichtste ni!

-Oet de melk smakt noa stront, is de koe ongezond: als er zich problemen voordoen, kun je maar beter op zoek gaan naar de oorzaken die eraan ten gronde liggen
-Beter een blinne up joen dumme, dan een floske zonder gat: draag zorg voor je flesje bier op plaatsen waar je door omstandigheden vaak een onverwachtse en ongewilde duw te beurt valt
-De kiekens zittn deur den droad: dat meisje daar draagt geen beha
-Ge zid dran glik mette skitte: welke truuks je ook uit je mouw schudt gedurende het verdere spelverloop, ik ga winnen
-De skoane smitn ze weg, mo de kut houdn ze: Pas op dat je niets weg werpt dat je nog nodig zou kunnen hebben
-Giv moa pulle: zorg er maar voor dat het snel vordert
-Tis ol gin oar snien: het is niet allemaal even triviaal
-Kuust mo joen skippof: maak maar dat je weg komt
-'k goa daddier nekjeeh rap goan doen goan: ik zorg er wel voor dat het zo snel mogelijk in orde komt (let op het typische meermaals gebruiken van het werkwoord 'goan'.]
-Da vrommins zit vul\ Zis vul gestookn: Die vrouw is zwanger
-Te dom voer ooi teetn: zo dom als t achterste van een koe
-Joenen hond in zinne zak bitn dat t'oar aje mulle plakt....: zo'n miserie hebben dat..
-'t Finste es wok zen oar : hij is niet erg slim, doet nogal vreemde dingen
-De lucht dwoad doen : het licht uitdoen
-'t Rin mollejoengn : het regent echt heel hard
-Een viez meubel : een onaangenaam vrouwelijk persoon
-'t Woajd lik de vroede bjeestn : het waait heel erg
-Een stoet ransel : vrouw die niet op haar mond gevallen is
-Jeehd een twien binn buk gedoan: Hij heeft iemand beetgenomen
-Giv moa sjette/pulle/gette/goaze/spunse/petrolle/ : Begin er maar snel aan
-'t Rint dat zikt: 't rint mollejoengn
-Ge kundem deur de ghoote/ t ghootegat trekkn: Hij is graatmager
-tsjakut tsjakin: in alle richtingen, chaotisch
-Ol da pwootn en oorn eeht: iedereen
-Een beskeetn commissie: iets wat je niet graag doet maar waarvoor men je in t gat gestoken heeft
-De preut' of zin : doodop zijn
-De mwoard steekn : sterven
-Versteekn: recuteren ofte coïteren
-Transponeern: verzetn
-Koeieklinke: koeschede
-Mullepaté: boel
-Brokkelaire: oen, sukkel, nietsnut
-Psalm: klankverbastering als synoniem voor de godendrank (lees:tgjeen dat de auteur van dezen cursus drinkt . . vandaar diene god)

-Oej med oes wil koarten moej wel weetn oe daj de vier swoartn troef
moed
utspreekn int Westvlams: Ertns, Piekens, Koekns en Kloavers.